Facebook Pixel

PL | EN

PL   |   EN

Program Bezpieczny Kredyt 2% na zakup nieruchomości: warunki, kryteria i limity.

Edit: 26 czerwca 2023

Wprowadzenie: Planujesz zakup nieruchomości i szukasz informacji na temat programu kredytowego? W tym artykule przedstawiamy warunki, kryteria i limity związane z naszym programem kredytowym, który umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się, czy spełniasz wymagane kryteria i jakie są limity dotyczące kredytu.

Termin uruchomienia Programu Bezpieczny Kredyt 2%

1 lipca 2023 r. Wnioskować o kredyt będzie można od 3 lipca 2023r.

Warunki finansowe Programu:

a) Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Zatem płacimy 2% plus marża banku.

b) Dopłaty będą udzielone na 10 lat.

c) Kredyt udzielany jest w systemie spłat rat malejących. Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na tzw. annuitet)

d) Masz dowolność jeśli chodzi o standard i położenie mieszkania – przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2.

e) Marża banku nie może być wyższa od marży w innych kredytach hipotecznych, które bank oferuje.

f) Można łączyć kredyt 2% z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego".

g) Kredyt możesz wykorzystać na mieszkanie/dom jednorodzinny na rynku pierwotnym i wtórnym.

Aby zakwalifikować się do Programu, należy spełnić następujące kryteria:

 1. Singiel:
 • Wiek do 45 lat.
 • Osoba nie może posiadać własności nieruchomości (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny), chyba że posiada udział w wysokości do 50% w jednej z powyższych nieruchomości, nabyty w ramach dziedziczenia. Oraz nie mieszka w nim od co najmniej 12 miesięcy.

2. Małżeństwo:

 • Przynajmniej jeden z partnerów musi mieć wiek do 45 lat.
 • Żaden z partnerów nie może posiadać własności nieruchomości (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny), chyba że posiada udział w wysokości do 50% w jednej z powyższych nieruchomości, nabyty w ramach dziedziczenia. Oraz nie mieszkają w nim od co najmniej 12 miesięcy.

3. Osoby żyjące w związku nieformalnym, wychowujące co najmniej jedno dziecko:

 • Przynajmniej jedna osoba musi mieć wiek do 45 lat.
 • Żadna z osób nie może posiadać własności nieruchomości (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny), chyba że posiada udział w wysokości do 50% w jednej z powyższych nieruchomości, nabyty w ramach dziedziczenia. Oraz nie mieszkają w nim od co najmniej 12 miesięcy.

Limity związane z Programem:

 1. Singiel:
 • Maksymalny wkład własny wynosi 200 000 PLN, a wartość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 500 000 PLN. Oznacza to, że singiel może nabyć nieruchomość o wartości maksymalnie 700 000 PLN.

2. Małżeństwo oraz związki nieformalne z minimum jednym dzieckiem:

 • Maksymalny wkład własny wynosi 200 000 PLN, a wartość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 600 000 PLN. Oznacza to, że małżeństwo oraz pary nieformalne z dzieckiem mogą nabyć nieruchomość o wartości maksymalnie 800 000 PLN.

3.  Jeśli chodzi o budowę domu, to działka niezabudowana może stanowić wkład własny pod warunkiem, że jej wartość nie przekracza 200 000 PLN. Oznacza to, że przy budowie domu systemem gospodarczym, wnioskując o kredyt, maksymalna wartość działki, wkładu własnego i kredytu nie może przekroczyć 1 000 000 PLN.

4. Możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu:

 • Nadpłacanie kredytu jest możliwe po upływie pierwszych 3 lat, chyba że suma wkładu własnego i innych kosztów w tym okresie nie przekroczyła 200 000 PLN. W takim przypadku obowiązuje ten limit.
 • Jeśli po zakończeniu okresu dopłat Twoje możliwości spłaty kredytu przekroczą Twoje obecne możliwości finansowe, istnieje możliwość przedłużenia okresu spłaty o kolejne 5 lat.
 • Warto również pamiętać, że do mieszkania lub domu sfinansowanego przez Bezpieczny Kredyt 2 proc., niezależnie od tego, czy zostało ono już wykończone czy też nie, kredytobiorcy muszą wprowadzić się w ciągu 2 lat.
 • Osoby, które skorzystają z Bezpiecznego Kredytu 2 proc., po 5 latach będą musiały złożyć w banku specjalne oświadczenie, że cały czas spełnia wymogi i mogą korzystać z Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

W okresie otrzymywania dopłat, można je utracić w następujących przypadkach:

  1. Wynajęcie lub udostępnienie zakupionej nieruchomości.
  2. Nabycie innej nieruchomości w Polsce (poza drogą dziedziczenia).
  3. Kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym.
  4. Zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
  5. Sprzedaż nieruchomości (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego kredytobiorcy).

Jak liczona będzie zdolność kredytowa:

KNF umożliwił dosyć liberalne szacowanie zdolności kredytowej w programie Bezpieczny Kredyt 2%. W zależności od polityki kredytowej banku zdolność może wzrosnąć o 30% – 40%. Wynika to z tego, że Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby banki wyliczając dostępną kwotę kredytu uwzględniały raty pomniejszone o dopłaty. To duża szansa dla osób, którym obecnie zdolność kredytowa spadła do poziomu uniemożliwiającego zakup swojego pierwszego "M".

Które banki przystąpiły do programu Bezpieczny Kredyt:

W jakich bankach dostaniesz kredyt 2 procent. Obecnie na liście są: PKO BP, Pekao SA, Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, VeloBank, Santander, Bank Polskiej Spółdzielczości, Spółdzielcza Grupa Bankowa. Czy wszystkie banki umożliwią złożenie wnioski od 3 lipca? Należy to sprawdzić bezpośrednio w banku albo u doradcy kredytowego.

Zagrożenia płynące z programu:

 1. Niepewność dotycząca marży banków – nie wiemy jaka będzie polityka marżowa banków, co może prowadzić do różnych ofert i warunków kredytowych, utrudniając kredytobiorcom dokonanie wyboru.
 2. Wzrost cen mieszkań - ryzyko wzrostu cen mieszkań jest często związane z programami preferencyjnymi. Istnieje pewność, że popyt na nieruchomości wzrośnie, co doprowadzi do dalszego wzrostu cen, utrudniając dostępność dla niektórych kredytobiorców.
 3. Niedostateczna liczba dostępnych mieszkań - Jeśli program "Bezpieczny Kredyt 2%" będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, może dojść do sytuacji, gdzie ilość dostępnych mieszkań u deweloperów będzie niewystarczająca, aby zaspokoić popyt. To może prowadzić do ograniczonego wyboru nieruchomości dla potencjalnych kredytobiorców oraz do wzrostu cen na rynku wtórnym.
 4. Konkurencyjność wobec kredytów rynkowych - Ważne jest również zastanowienie się, czy program "Bezpieczny Kredyt 2%" będzie atrakcyjny w porównaniu do standardowych kredytów oferowanych na rynku w perspektywie kolejnych 2 -3 lat. Należy brać pod uwagę, że spadek inflacji przełoży się na spadek stóp procentowych, co może spowodować, że warunki kredytów hipotecznych będą atrakcyjniejsze, niż z programu.
 5. PAMIĘTAJ: Jeden dzień opóźnienia w płatności raty powoduje, że w danym miesiącu przepada dopłata państwa i kredytobiorcy muszą zapłacić ratę w pełnej wysokości.
 6. Ryzyko odmiennej interpretacje przepisów ustawy np. jeżeli dwoje singli mających bezpieczny kredyt wejdzie w związek małżeński. Z ustawy można wnioskować, że dopłaty nie powinny przepaść. Niektóre banki interpretują to w ten sposób, że w takiej sytuacji, jedna z takich osób straci dopłaty.

Podsumowanie:

Program Bezpieczny Kredyt na zakup nieruchomości oferuje atrakcyjne warunki finansowe, ale wiąże się z określonymi kryteriami i limitami. Zrozumienie tych warunków pomoże Ci ocenić, czy spełniasz wymagania i jakie możliwości finansowe masz w ramach tego programu. Pamiętaj, że warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego , aby dokładnie zrozumieć wszystkie szczegóły i uzyskać indywidualne porady związane z Twoją sytuacją.

Oferta mieszkań, domów oraz kredytów hipotecznych w programie Bezpieczny Kredyt 2% (procent)

Zapraszamy do skorzystania z oferty doradztwa kredytowego Home Asset. Nasi doradcy mają wieloletnie doświadczenie, a co ważne, możemy pomóc w udzieleniu gwarancji zwrotu zadatku. To może być pomocne, gdy nie jest pewny swojej zdolności kredytowej, a decydujesz się na zakup na kredyt.

U Nas też znajdziesz oferty mieszkań lub domów, których cena mieści się w limitach programu Bezpieczny Kredyt 2 procent.

Pomagamy też znaleźć lokal mieszkalny lub dom, jeżeli nie ma go w Naszej ofercie. Albo sam nie możesz znaleźć wymarzonego lokalu lub domu na rynku.

Zapraszamy do korzystania z usług Naszych pośredników nieruchomości albo doradców kredytowych.

biuro obrotu nieruchomościami
HOME ASSET SP. Z O.O.

Hossa Garnizon, Budynek Gamma, II piętro
Ul. Cypriana Kamila Norwida 4 lokal 201
80-280 Gdańsk
polityka prywatniści ©2020 HomeAsset all rights reserved
powered by getknow
Ocena Google
4.9
Na podstawie 82 recenzji
×
Ocena Facebook
5.0
Na podstawie 22 recenzji
×
js_loader