Facebook Pixel

PL | EN

PL   |   EN

PCC od sprzedaży nieruchomości kto i kiedy musi zapłacić podatek i jak się go liczy?

Od dnia 31 sierpnia 2023r. wprowadzone zostało zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dla zakupu pierwszego mieszkania lub domu.

Zwolnienie z podatku PCC podczas zakupu nieruchomości dotyczy tylko mieszkań, spółdzielczych praw własności lub domów. Nie dotyczy działek i nie odnosi się do transakcji, które doszły do skutku przed 31 sierpnia 2023 roku.

Warunki zwolnienia od PCC:

  1. Kupującym musi być osoba fizyczna lub osoby fizyczne.
  2. Nabywcy lub nabywcom w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało, żadne z tych praw ani udział w tych prawach. To ich pierwsze mieszkanie lub dom kupowane na własność.

Od powyższych zasad obowiązuje jeden wyjątek. Dotyczy on sytuacji, w której nabywcy lub nabywcom w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale jego wysokość nie przekracza lub nie przekraczała 50% i został on nabyty w drodze dziedziczenia. Takie osoby nadal mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku PCC.

Podatek od czynności cywilnoprawnych i umowa sprzedaży– czym są?

Planujesz przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości? Podatku od czynności cywilnoprawnych trudno będzie uniknąć. Transakcja sprzedaży domu, mieszkania lub działki jest opodatkowana podatkiem PCC. Wysokość podatku zależy przede wszystkim od rodzaju i wartości przedmiotu sprzedaży.

Poprzez umowę sprzedaży strony zobowiązują się do przeniesienia własności przedmiotu sprzedaży i jego wydania, a z drugiej strony do jego odebrania i zapłaty ustalonej ceny. Określenia wymagają warunki sprzedaży – w tym m.in. w zakresie ceny i warunków dodatkowych.
Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży, które obejmują nieruchomości znajdujące się w Polsce oraz za granicą, jeśli kupujący nieruchomość ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, a do zawarcia umowy również doszło w Polsce.
Umowa zbycia nieruchomości, ale również inne umowy cywilnoprawne, podlegają pod opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z tytułu dokonania transakcji należy uiścić podatek oraz złożyć odpowiednią deklarację podatkową.

Czy da się uniknąć podatku od czynności cywilnoprawnych?

Co do zasady przy zakupie mieszkania trudno uniknąć opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wszystko dlatego, że zapłaty podatku nie należy spodziewać się jedynie w ściśle określonych w przepisach prawa sytuacjach. Nieruchomość na cele mieszkaniowe to zazwyczaj nie tylko koszty takie, jak na przykład taksa notarialna. Zakup nieruchomości wymaga zapłaty podatku z uwzględnieniem ceny rynkowej nieruchomości.
Opodatkowanie sprzedaży działki jest również możliwe, jeśli strona jest podatnikiem VAT. W razie prowadzenia działalności gospodarczej obowiązujące przy transakcji sprzedaży nieruchomości zasady mogą być więc nieco inne.

PCC a mieszkanie z rynku pierwotnego

Dokonując zakupu mieszkania z rynku pierwotnego, z reguły wyłączone zostanie powstanie obowiązku podatkowego. Umowa kupna mieszkania od dewelopera nie wymaga złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.
Istotą przedsiębiorstw z branży deweloperskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej. Jej formy mogą być różne, jednak jeśli to możliwe, podmioty tego typu wybierają opodatkowanie sprzedaży mieszkania, domu lub działki w ramach podatku VAT. Dokument zakupu stanowi w tym przypadku faktura, a cena uwzględnia już podatek od towarów i usług.

Podatek PCC zapłacisz nie tylko w przypadku zakupu mieszkania

Opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych są umowy sprzedaży obejmujące nie tylko nieruchomości (np. mieszkanie, dom czy działka), ale również m.in.:
• rzeczy ruchome – np. samochody, sprzęt elektroniczny czy motorowery,
• prawa autorskie,
• użytkowanie wieczyste,
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
• wierzytelności.

Obowiązek zapłaty podatku powstanie również w przypadku innych od zakupu nieruchomości transakcji. Mowa tu m.in. o zawarciu umowy darowizny czy dziale spadku.

Podatek PCC – wysokość

Wiesz już, że w Twoim przypadku obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie, ponieważ transakcja cywilnoprawna, niekoniecznie zawierana w ramach działalności gospodarczej, jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Podatek PCC ma ściśle określone w przepisach z zakresu prawa podatkowego stawki. Od tego zależy kwota, którą uiszczają kupujący naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek opłaty podatku w kwocie 2% dotyczy przede wszystkim umów sprzedaży (w tym nieruchomości) oraz umowy zamiany, umowy o dział spadku, darowizny, dożywocia i zniesienia współwłasności.
Wysokość podatku PCC w niektórych przypadkach jest jednak nieco niższa. Z tytułu podatku mniej niż w razie zakupu mieszkania zapłacisz, jeśli dokonasz zawarcia umowy kupna innych praw majątkowych. W takiej sytuacji będziesz zobowiązany zapłacić podatek w wysokości 1%.
Ustawodawca przewidział jednak również jeszcze bardziej atrakcyjne stawki. Generalnie opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o PCC podlegają również transakcje takie jak np. umowa spółki. W rozumieniu przepisów podatek wyniesie wtedy 0,5%.

Kiedy płaci się podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zgodne oświadczenie woli stron umowy przy zakupie nieruchomości powoduje powstanie zobowiązania wzajemnego.
Już przed przekazaniem obiektów właściwemu podmiotowi konieczne jest, aby ustalić zakres obowiązku podatkowego. Nawet przed dniem przekazania domu lub mieszkania konieczne może okazać się uiszczenie zapłaty. Urząd Skarbowy oczekuje, że podatek zostanie opłacony w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku. Kupujący działkę, mieszkanie lub dom musi więc przygotować się na często znaczny koszt, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące ceny nieruchomości. PCC jest płacone u notariusza zawsze przy umowie przyrzeczonej (końcowej) sprzedaży nieruchomości, gdyż notariusza są zobowiązani do jego pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego.

Czy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Nieruchomości mogą być opodatkowane podatkiem VAT. W takim przypadku transakcja sprzedaży nieruchomości prawdopodobnie nie będzie podlegała PCC. Naliczenie podatku VAT co do zasady wyłącza podleganie podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatek VAT modyfikuje więc przebieg postępowań podatkowych.
Zwolnienie nie obejmuje umów, których przedmiotem są m.in. nieruchomości lub ich części w przypadku, gdy co najmniej jednak strona jest zwolniona od PCC. W przypadku domów, mieszkań i działek jedynie podatnicy vat czynni, którzy są opodatkowani podatkiem VAT, mają możliwość niezapłacenia PCC.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAJEMY JAKOŚCIĄ!
Z nami oszczędzisz czas, poczujesz się bezpiecznie, sprzedasz szybko i w najlepszej cenie. Formalności nie będą Cię stresować. Spotkaj się z nami, skorzystaj z naszej wiedzy i przekonaj się, jak możemy spełnić Twoje najskrytsze nieruchomościowe marzenia!
Jako pośrednik nieruchomości działamy na terenie Trójmiasto i okolicznych gminach m.in. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda i wielu innych miejscowościach, w tym nadmorskich.
AUTOR: Doradca d.s. nieruchomości Home Asset Monika Rogalewska
biuro obrotu nieruchomościami
HOME ASSET SP. Z O.O.

Hossa Garnizon, Budynek Gamma, II piętro
Ul. Cypriana Kamila Norwida 4 lokal 201
80-280 Gdańsk
polityka prywatniści ©2020 HomeAsset all rights reserved
powered by getknow
Ocena Google
4.9
Na podstawie 82 recenzji
×
Ocena Facebook
5.0
Na podstawie 22 recenzji
×
js_loader